Jungle Vibes in The City

Pernille-ACDC-T-Shirt

Jungle vibes

Pernille-ACDC-T-Shirt-1

Pernille-ACDC-T_Shirt-2

Pernille-ACDC-T-Shirt-6

Pernille-ACDC-T-Shirt-4

Brooklyn Botanic Garden 

AC/DC T-SHIRTVintage, PANTS& Other Stories, SHOES – TOPSHOP

(English translation below)

Hej allesammen! Jeg håber I har haft en god tirsdag? Der er jungle tema på bloggen i dag, hah! Bliver I ikke i godt humør af alt det grønne på billederne? Det gør jeg i alle fald.

Sagen er den, at nu når jeg bor i en storby som New York, kan jeg godt nogle gange få storbyskuller, som jeg kalder det. Det er en ekstrem trang til at komme ud af byen. Ud hvor græsset er lidt grønnere og hvor træerne rager højt mod himmelen, hvor jeg kan dufte og mærke naturen. Væk fra beton, travlhed og trafik larm. Så plejer min kæreste og jeg at tage Up State New York, hvor landskabet er fyldt med bjerge og nåletræer. Landskabet minder mig mest af alt om Norge, og der er masser af plads til at trække vejret og slappe helt af. Jeg behøver dog ikke at tage helt Up State, for at finde grønne oaser og pletter, som jeg kan nyde her i byen. Der er naturligvis de mange parker rundt omkring i byen, men så er der også Brooklyn Botanic Garden. En grøn plet i Brooklyn, som er så fin og smuk – Et lille åndehul om man vil. Der er så mange forskellige typer haver og plantearter, at se i den smukke have. For blot at nævne nogle; Den Japanske Have, Duft Haven, Rosen Haven, Sten Haven og meget mere. Så er der jo mine favoritter; Ørken pavillonen, Den Tropiske Pavillon og Orchidé Pavillonen. Det er virkelig smukt og skønt, at gå rundt i de store pavilloner, der er beklædte med grønne planter fra gulv til loft. Jeg kommer igennem så mange klimaer, fra fugtig regnskov til tør ørken, når jeg begiver mig igennem pavillonerne. Det er på alle måder en god oplevelse og noget jeg absolut kan anbefale, hvis man har den førnævnte storbyskuller, haha! Bare lige nogle timer i det grønne, så er jeg kørende igen.

Billederne er taget i den Tropiske Pavillon, så vidt jeg husker. Jeg står blandt palmer og lianer, i mine røde bukser med en sporty vibe. Jeg er stor fan af tøj, som er behageligt, noget der ikke sidder for tæt, men er rart at have på. Det er de her bukser helt klart og så er farven så pæn, synes jeg. Som jeg har nævnt tidligere er jeg også glad for vintage band t-shirts. Der er bare uanede muligheder af hvordan de kan styles, og jeg har en pænt stor samling efterhånden.

Bor I også i en større by? Har I nogle grønne yndlingsområder I ikke kan få nok af?

English translation:

Hello everyone! I hope you are having a good Tuesday? It is jungle theme on the blog today, hah! Does all the green in the pictures make you in a good mood? I gets me in such a good mood. 
The thing is that now when I live in a big city like New York, I can sometimes get the urge to escape the city. I get a feeling of wanting to get out of town. Out where the grass is a little greener and where trees rise high against the sky, where I can smell and feel the nature. Away from the bustle and noise of the traffic. So usually my boyfriend and I take a trip Up State New York, where the landscape is filled with mountains and pine trees. The landscape reminds me most of all of Norway, and there is plenty of room to breathe and relax. However, I do not need to go Up the State, to find green oases that I can enjoy here in the city. Of course, there are the many parks around the city, but then there is also the Brooklyn Botanic Garden. A green spot in Brooklyn, which is so gorgeous and beautiful – a small green paradise. There are so many different types of gardens and plant species in the beautiful garden. Just to name some; The Japanese garden, The Fragrance Garden, The Rose Garden, The Rock Garden and much more. And then my favorites; The Desert Pavilion, The Orchid Pavilion and The Tropical Pavilion. It is really beautiful and wonderful to walk around in the large pavilions, that are covered with green plants from floor to ceiling. I am going through so many climates from humid rainforest to dry desert when I move through the pavilions. It is a very good experience and something I definitely can recommend, if you have the feeling of wanting to escape the city, haha! Just a few hours in the Bontanic garden, and I am up and running again. 
The pictures are taken in the Tropical Pavilion, as far as I remember. I stand among Palm trees and lianas, in my red pants with a sporty vibe. I am a big fan of clothing that is comfortable. I like something that does not sit too close to the body, but is comfortable to wear. Btw, I love the red color. As I have mentioned previously, I am also fond of vintage band t-shirts. There are just endless possibilities of styling them, and I have a pretty big collection already. 
Do you also live in a major city? Any favorite green areas you cannot get enough of?
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *