An Outfit + Some Sunday Night Thoughts

April-Seventeenth-Obey-Vintage-T-shirt

April-Seventeenth-Obey-Vintage-T-shirt-2

HATASOS, T-SHIRTVintage, JEANSZARA

(English translation below)

Hejsa! Jeg håber I har det godt derude? Jeg sidder lige her en søndag aften, en smule sent og skriver dette indlæg. Vi har simpelthen haft en hel del, der skulle ordnes herhjemme over weekenden, både med kontoret og vores DIY cement spisebord. Vi har lige scoret et vintage metal locker, som jeg blandt andet har skrevet om her, til hjemmekontoret. For kun 20 dollars blev det vores, det er da det vildeste kup! Så det har jeg lige brugt dagen på at rengøre i dag, og så ellers sætte lidt ting og sager på plads i skabet. Så mangler vi også kun et skrivebord og 1000 andre ting, før kontoret er færdigt, haha! Det skal nok komme. Jeg føler ihvertfald vi er godt på vej og at tingene skrider frem af. Det er skønt snart at se en ende på indretningsprojekterne, så der kun er det sjove tilbage, som at finde pynteting og kunst til væggene. I ved de der små pynte ting, som skaber et rigtigt hjem og giver stedet karakter og personlighed.

På tale om et rigtigt hjem, så vil jeg gerne skrive lidt om det at bo langt væk hjemmefra. Det er lidt over to år siden, at jeg flyttede fra Danmark til New York City. Da jeg tog beslutningen, vidste jeg med sikkerhed, at det her måtte jeg simpelthen prøve. At bo i New York, kunne jeg ikke gå glip af. Jeg vil fortryde resten af livet, hvis jeg ikke tog springet. Jeg gjorde det for kærligheden, for eventyret og for at udfordre mig selv. Jeg har absolut ikke fortrudt min beslutning om at flytte herover. Det har været vildt spændende og udfordrende, og det er det stadigvæk. New York er en hård by, den kan tage dig til uanede højder. Her er højt til loftet, og drømme og muligheder kan spire på en helt anden måde end i Danmark. Lige så meget som at drømme kan gå i opfyldelse, hvis du arbejder hårdt, så kan det også gå den anden vej. Det er det, der er ved New York, her er intet sikkerhedsnet, hvis du falder, så falder du virkelig. Jeg tror at dette får mange til at arbejde ekstra hårdt, og derfor er konkurrencen i alle brancher også ekstrem høj i NYC. Som Frank Sinatra synger; “If you can make there, you’ll make it anywhere, it’s up to you New York, New York”, og det synes jeg, på så mange måder er en korrekt beskrivelse af New York. Jeg bliver udfordret som menneske og vokser med ufordringerne, og det kan jeg egentlig godt lide.

En anden ting er, at leve uden familie og tætte venner. Folk man har kendt hele livet, eller i mange år, er ikke på samme måde en del af ens hverdag længere. Det er nok det, som har været min største udfordring. Ikke lige at kunne smutte hjem til min mor, eller møde en veninde på en café. Den nærhed findes ikke, når man bor så langt væk. Det er altså en smule mærkeligt, at skulle starte helt forfra og skabe nye relationer og venskaber. Jeg har mødt en del fine mennesker i New York, men det er jo aldrig den samme slags relation man har til en veninde, som man har haft igennem mange år. Det tager tid at skabe nære relationer, på højde med dem man har fra barnsben eller ungdomsårene. Men det er også mægtig spændende, og jeg føler jeg ser og oplever mange ting med nye øjne, hvilket jeg ikke ville have gjort på samme måde derhjemme. Danmark vil altid være mit rigtige hjem, så at sige, men New York har en helt speciel plads i mit hjerte. Du kan tage pigen ud af Danmark, men ikke danskheden ud af pigen.

Har nogle af jer erfaring med at bo i udlandet? Hvilke udfordringer er I stødt på?

Translation: 

Hi! I hope you are doing well out there? I am sitting here on a Sunday evening, a bit late and writing this post. We have had a lot to do at home over the weekend, both with the  home office and our DIY concrete dining table. We just scored a vintage metal locker, which I among other things wrote about here, for the Office in our apartment. For only $20, it was such a good buy! So I have just spent the day cleaning the new locker, and arranging all the office stuff in there. So now we only need a desk and a 1000 other things, before the office is finished, haha! I feel that we are well on our way and that things are progressing. Soon I can see an end to all the different interior projects in the apartment. Then only the fun things will be left to do, like finding little decore things and art for the walls. You know those small decorative things that create a real home and gives the place character and personality. 
Talking about a real home, I would like to write a little about living far away from home. It been a little over two years since I moved from Denmark to New York City. When I had to make the decision, I knew with certainty that I simply had to try it out. To live in New York, I just knew I could not miss the chance to do that. I would regret it for the rest of my life, if I did not try it out. I did it for love, for the adventure and to challenge myself. I have not regret my decision to move here. It has been very exciting and challenging, and still is. New York is a tough city, it can take your dreams to new heights. There is higher to ceiling in New York, and dreams and opportunities can grow in a completely different way than in Denmark. As much as dreams can come true, if you work hard, it can also go the other way. In New York, there is no safety net, if you fall, you fall hard. I think that this fact leads many to work extra hard, and therefore the competition in all industries is also extremely high in NYC. As Frank Sinatra sings; “If you can make there, you’ll make it anywhere, it’s up to you New York, New York”, and to me this is the correct description of New York, in so many ways. You get challenged as a human being and you grow, and I really like that.

 

 

Share:

2 Comments

  1. Sof
    February 26, 2018 / 2:56 am

    <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *