Happy Weekend

Pernille-Space-T-shirt-2

Pernille-Space-T-shirt-4

(English translation below)

Hej med jer Folkens! Glædelig fredag.. Snart er det weekend, wuhuuu! Hvad skal I lave? Fest og farver, eller måske ren afslapning? Jeg kan se at solen kommer til at skinne en del over lille Danmark! Det er da skønt, endelig er der forår i luften hos jer. Her er vejret, so so, men næste lørdag ser det ud til at det bliver 17 grader, så det vil jeg se frem til og håbe på, at foråret er her for at blive.

Jeg forsøger altid at bruge weekenden på at koble af, hvis jeg ikke har for mange planer. Læse en bog eller nogle magasiner, bare et par timer i sofaen. Det er den lille ekstra luksus, som er vigtig at give sig selv, synes jeg. At komme helt ned i gear og slappe af. Lidt god chill musik på anlægget og så ellers bare smide benene op. En pause væk fra alt det digitale, som mobilen, tablet og computer, det synes jeg altså er rart en gang imellem. Og så elsker jeg følelsen af, at have et fysisk blad eller en bog i hænderne. Papir og blæk kan altså noget andet end en skærm, desuden hviler øjnene bedre, når de ikke er badet i blåt skærmlys konstant.

I morgen holder vi en påske frokost, lettere forsinket, men ikke destomindre hyggelig af den grund. Maden er ikke helt planlagt endnu, men det skal være dansk påskemad, eller så dansk som det nu kan blive, for jeg tvivler på at vi kan få fat i alle danske madvarer med så kort varsel. Snaps skal der selvfølgelig til! Jeg ved ikke lige, hvor meget amerikanere gør sig i snaps, men måske det kan findes i en forretning herovre. Jeg hader virkelig snaps, haha, men det er jo en tradition.

Kan I have en smuk weekend! Tjek gerne ind i morgen, for jeg har været så proaktiv at planlægge endnu et indlæg til jer. Stay tuned!

polaroid

Pernille-Space-T-shirt-7

Translation:

Hello people! Happy Friday… It is weekend soon, wuhuuu! Do you have any plans? Partying, or perhaps chilling? The weather is still so so, but next Saturday it appears that it should be 17 degrees (celcius), I am really looking forward to that, and hoping that spring is here to stay.

I always try to relax on the weekends, if I do not have too many plans. Read a book or a few magazines, just for some hours on the couch. It is a little extra luxury, which is important to give yourself, I believe. To gear down and relax. Some good chill music on the stereo and then just throw your legs up. A break away from all things digital, as your phone, tablet and computer, I think, it is nice once in a while. Also I love the feeling of having a physical magazine or a book in my hands. Paper and ink gives me something else than a screen. Moreover my eyes are resting better, when not bathed in blue screen light constantly.
Tomorrow we are hosting an Easter celebration, slightly delayed, but nonetheless very cosy and fun. The food is not completely planned yet, but it is going to be traditional Danish Easter food, or as Danish as it can get. I doubt that we can get a hold of all the Danish specialties at such short notice. We have to find some snaps! I do not know just how much Americans drink snaps, but perhaps we can find it in a store in NYC. I really hate snaps, haha, but it is a tradition.
 
Have a beautiful weekend! Check out the blog tomorrow, if you want to. I have been proactive and planned yet another post for you guys. Stay tuned!

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *