What To Do in NYC in May

Processed with VSCO with a4 preset

Processed with VSCO with a4 preset

Roosevelt Island Tramway

(English translation below)

I al min travlhed og start på nyt job, har jeg helt glemt at lave mit månedlige What To Do in NYC indlæg, gisp! Det kommer altså her lettere forsinket, men bedre sent end aldrig som man siger. Der er trods alt en god bid tilbage af maj alligevel, så jeg håber at I kan bære over med mig. Hvis I står og skal til New York her i maj er her nogle tips til hvad I kan lave.

Tag en hyggelig tur over til den lille ø Roosevelt Island, som ligger mellem Manhattan og Queens i East River. Øen strækker sig fra Manhattans East 46th til East 85th street og er omkring 3 km lang. Noget af det helt unikke ved øen er måden hvorpå, man kan komme derover. Det er nemlig muligt at tage en svævebane, kaldet Roosevelt Island Tramway, som bringer passagerer mellem Roosevelt Island og Manhattan hvert 7-15 minut, fra 59th street og 2nd Ave på Manhattan, til Tramway Plaza på Roosevelt Island. Der er virkelig en fin oplevelse og tager ikke mere en fem minutters tid hver vej. I kan betale for turen med et ganske almindeligt subway kort. Udsigten er fantastisk og der er så mange gode muligheder for at tage billeder af byen, når man svæver over den og East River.  På Roosevelt Island kan I blandt andet besøge Four Freedoms Park, nyde udsigten til Manhattan og besøge North Point Lighthouse. Der er desuden gratis at køre med øens lokale bus, så det er nemt og bekvemt at komme rundt, hvis man ikke vælger at gå på øens mange smukke ruter.

En dansker som mig savner virkelig, at cykle her i det store æble og jeg tror måske kun det er sket nogle enkelte gange, at jeg rent faktisk har fået cyklet. Det er derfor heldigt, at der i NYC er masser af muligheder for at cykle på Citi Bikes eller at leje en cykel hos en cykelhandler. New York byder på et voksende antal af cykelruter og stier, og det giver så god mening, for Manhattan er jo egentlig ikke større end, at man sagtens kan komme rundt på cykel. Nogle gode cykelruter er: Carroll Gardens til Coney Island, Hudson River Greenway, Pulaski til Williamsburg Bridge, Governors Island, East River Park og så er der jo alle parkerne, som for eksempel Central Park, der idéel til en cykeltur. Generelt set er der gode cykelmuligheder langs vandet på Manhattan og dette gælder også Brooklyn. Så tag ud og udforsk New York på to hjul her i maj, vejret er oftes dejlig lunt i denne måned. I kan finde Citi Bikes over hele Manhattan, i Long Island City, Greenpoint og Williamsburg.

Roberta’s, Roberta’s, Roberta’s! Hvem er ikke til en skøn stenovnsbagt pizza og lune forårsnætter i selskab med venner i en cool baggård i Brooklyn. Det er netop hvad man får hos det hypede Pizzeria Robertas i Bushwick. Jeg har været der mange gange efterhånden, for det ligger kun 5 minutter fra hvor jeg bor. Om vinteren kan man sidde indendørs i deres restaurant, mens de i det tidlige forår åbner op for deres gårdhave, som både har bar og masser af sidderpladser. Kom tidligt, hvis du skal have plads i restauranten, for der bliver hurtigt booket op, især i weekenden kan man risikere, at skulle vente to timer på et bord. Der er ikke mulighed for at booke bord på forhånd. Her er det smarte at tage plads i gårdhaven og bestille pizzaen i deres ekstra pizzaria, ved siden af restauranten. Herfra kan man også få udbringning eller tage pizza med hjem. På den måde kommer man uden om de lange ventetider på et bord. Der er også mulighed for at spise brunch og frokost på Robertas, hvor det er en smule nemmere at få et bord indendørs, ihvertfald i hverdagene. Min personlige favorit på menukortet er en Bee Sting pizza, fyldt med pepperoni, ost, tomat, honning og basilikum, så overdrevet godt. Kommer I fra Manhattan er det let at tage L-toget til Morgan Ave og derfra gå til Robertas. En kort og overkommelig tur i tog. Velbekomme!

Er du en læsehest eller har du bare hang til pæne coffee table books, så er Strand Book Store en sikker vinder. Det er min absolutte yndlings bog butik i New York, som strækker sig i tre etager og har omkring 2,5 millioner titler. Det er et kaotisk skattekammer og det er muligt at finde så mange forskellige bøger, nye, brugte og sjældne titler. Strand er en ældre spiller og åbnede dørene i 1927, så stedet emmer af historie og jeg kan let bruge en time derinde på at udforske reolerne, som bugner af bøger fra gulv til loft. I disse digitale tider er der altså noget lækkert over faktisk papir med tryk, ord og billeder, synes I ikke? Strand har dedikeret en speciel sektion til fashion bøger, og det er et af mine yndlingsområder derinde. Der er både faglige modebøger, de historiske og så dem, som pynter og inspirere. Tag også et kig udenfor butikken, hvor de sælger bøger for en $1 i rigelige mængder. Det er et helt specielt sted og en helt speciel oplevelse at træde ind i dette bogmekka på 828 Broadway, så gør jer selv den tjeneste at tage et smut forbi. Tag jeres nyindkøbte bøger med i Union Square park eller Washington Square Park, de ligger lige i området. Det er skønt at nyde en god bog under åben himmel i NYC.

Processed with VSCO with a4 preset

 

 

Translation: 

 

In all my bustle and start on the new job, I have completely forgotten to do my monthly What To Do in NYC post, gasp! Better late than never! There is, after all a big chunk left of May anyway, so bear with me. If you are going to New York in May, here are some tips for what you can do.
 
Take a gorgeous trip to the small Roosevelt Island, located between Manhattan and Queens in the East River. The island stretches from Manhattan’s East 46th street to East 85th street and is about 3 km long. Something quite unique about this island is the way, you can get there. It is possible to take a tramway, called Roosevelt Iceland Tramway, which brings passengers between Roosevelt Island and Manhattan every 7-15 minutes, from 59th street and 2nd Ave in Manhattan to Tramway Plaza on Roosevelt Island. It is really a cool experience and takes no more than five minutes time each way. You can pay for the trip with a subway card. The view is amazing and there are so many great opportunities to take pictures of the city, when you float above it and the East River. At Roosevelt Island you can, among other things, visit Four Freedoms Park, enjoy the views of Manhattan and visit North Point Lighthouse. It is free to use the island’s local bus, making it easy and convenient to get around, if you do not wish to walk on the island’s many beautiful walking paths.
A Dane like me really miss, to ride my bike here in the Big Apple, and I think maybe it has only happened a few times that I have actually been cycleling. It is therefore fortunate that NYC has lots of possibilities for cycling, on Citi Bikes or to rent a bike at a bike shop. New York offers a growing number of bike routes and trails, and it makes sense, because Manhattan is actually not bigger than, that it is possible to get around on a bike. Some good cycling routes are: Carroll Gardens to Coney Island, Hudson River Greenway, Pulaski to the Williamsburg Bridge, Governors Island, East River Park and then there are all the parks, such as Central Park, which is ideal for a bike ride. In general there are excellent cycling opportunities along the water in Manhattan and in Brooklyn. So go explore New York on two wheels here in the month of May, the weather is often nice and warm in this month. You can find Citi Bikes all over Manhattan, in Long Island City, Greenpoint and Williamsburg.
Roberta’s, Roberta’s, Roberta’s! Who does not love a wonderful stone-oven baked pizza and warm spring nights in the company of friends in a cool backyard in Brooklyn. That is exactly what you get at the hyped Pizzeria Roberta’s in Bushwick. I have been there many times by now, because it is just 5 minutes from where I live. In the winter you can sit indoors in their restaurant, while in the early spring they open up their patio, which has a bar and lots of seating. Come early if you want to sit in the restaurant, because it gets full quickly, especially on weekends, you can wait up to two hours for a table. It is not possible to book a table in advance. Then it is smart to sit in their backyard and order pizza from their extra pizzaria, next to the restaurant. From here you can also get delivery or take the pizza home. It is a good way to get around the long waiting time on a a table inside. There is also the opportunity to eat brunch and lunch at Roberta’s, where it might be a bit easier to get a table indoors, at least during the weekdays. My personal favorite on the menu is a Bee Sting pizza, stuffed with pepperoni, cheese, tomato, honey and basil, so good. Coming from Manhattan, it is easy to take the L train to Morgan Ave and from there walk to Roberta’s. A short trip on the train. Bon appétit!
Are you a book horse (as we say in Denmark, lol) or do you just love beautiful coffee table books, Strand Book Store is a sure winner. It is my absolute favorite book store in New York, which stretches into three floors and has around 2.5 million titles. It is a chaotic treasure chest, and it is possible to find so many different books, new, used, and rare titles. Strand is an older player and opened its doors in 1927, so the place is steeped in history and I can easily spend an hour in there to explore the bookshelves, which abounds with books from floor to ceiling. In these digital times, there is something amazing about actually paper with print, words and pictures, right? Strand has dedicated a special section to fashion books, and it is one of my favorite areas in there. There are both educational fashion books, historical, and the decorative and inspiring ones. Also take a look outside the store, where they sell books for a $1 in copious amounts. It is a very special place and a very special experience to step into this book mekka on 828 Broadway, so do yourselves a favor and swing by. Take your newly bought books to Union Square park or Washington Square Park, located right in the area. It is great to enjoy a good book under the open sky in NYC. 
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *