Candy Colored Silky

TOPZARA, JEANSMONKI

(English translation below)

God aften de damer og herrer! Hvordan har I det? Jeg kan se vejret er det vildeste hjemme i Danmark. Den varmeste maj måned nogensinde, hvor har vejret set smukt ud i så mange uger, og det ser ud til at fortsætte! Jeg kan kun sige at jeg misunder jer noget så frygteligt, haha! Her er vejret ikke særligt flatterende, det er ikke koldt, men bare heller ikke rigtig varmt. Så er der skiftevis dage med gråvejr og så lidt sol. Hvad sker der lige for det? New York plejer ellers at have bragende solskinsvejr og høje temperaturer på nuværende tidspunkt. Nå, men jeg håber i alle fald at vejret holdet tæt på lørdag, for der er gadefest i mit nabolag, kun nogle minutters gang fra vores lejlighed. En slags mini Distortion, tænker jeg det er? Eller det er det, som jeg håber på, ha! Jeg tror kun det er en enkelt gade, men det kan vel også gøre det. Distortion kører jo for fuld drøn derhjemme, og jeg savner det så meget! Stemningen, musikken, sommerglæden og de lunkne øl. Den bedste måde at skyde sommeren i gang, hvis I spørger mig. Når jeg nu er tusinde kilometer væk fra DK, må jeg jo se om den her gadefest ikke er lige så god. Jeg har faktisk ikke været til den før, for jeg har altid været til Governors Ball, en musikfestival, i denne weekend. Det bliver det ikke til i år, så nu skal gadefesten afprøves.

Og så er der jo det der outfit, jeg lovede jer resten af, her er det! Som nævnt tidligere er jeg virkelig vild med den fine pink silke-slå-om-sag. Generelt set er jeg vild med alt som kan wrappes eller bindes i taljen for tiden. Båden kjoler og toppe. Det er bare så ultra feminint, at sætte fokus på taljen som kvinde. Formerne kommer ekstra til sin ret med et bånd i taljen. Der er sådan en halvfemser vibe, over mange af de blomstrede kjoler og toppe jeg ser for tiden. Jeg kan lige se Beverly Hills 90210 castet i blomsterede kjoler, Doctor Martens og Levi’s 501’er – kan I se det for jer?

Jeg er forresten blevet klippet, så det lange hår I ser på billederne er væsentlig kortere nu. Den første dag, efter at være blive klippet gik jeg lidt i panik, det var jo så kort! kender I det? Ihvertfald ti-femten cm kortere, men altså, nu elsker jeg det. Så meget nemmere at style med mulighed for mange flere opsætninger, bølger og sideskilning. Mit hår bliver så tungt, når det bliver langt og jeg har meget af det. Nu er det så meget lettere at sætte, omend det kræver en smule mere styling om morgenen inden arbejde, ahem.. Jeg skal nok få vist jer det snart.

Nu vil jeg slappe af inden jeg smutter i seng. En ny arbejdsdag venter i morgen! Fredag, jeg elsker fredage!

Translation: 

Good evening ladies and gentlemen! How are you guys? The weather looks so lovely in Denmark (my home country). The warmest month of May ever in Denmark! I can only say that I envy you guys so much, haha! Here in NYC the weather is pretty unflattering, it is not cold, but just not really hot either. Some days are gloomy and some days the sun is shinning a bit. What is going on? New York is usually sunny weather and high temperatures at this time of year. Well, I hope in any case that the weather will be good on Saturday, because there is a block party in my neighborhood, only a few minutes walk from our apartment. A sort of mini Distortion, I am thinking it is? Or that is what I hope for, ha! Distortion is a giant summer street party, which is going on every year around this time, in Copenhagen. I think it is only a single block here in Bushwick though, but it will do. I can see that Distortion is going on for full blast at home, and I miss it so much! The atmosphere, the music, the summer joy and lukewarm beer. The best way to shoot off the summer time, if you ask me. When I am now thousands of kilometres away from DK, I must of course check out this block party, I might be just as good as Distortion. I have not actually been attending the previous years, because I have always been at Governors Ball this weekend the last couple of years. So this year I am testing out the block party.
And then there is the outfit, I promised to show you, here it is! As mentioned earlier, I am really crazy about the delicate pink silk-wrap-around blouse. Generally speaking, I love everything that can wrap or bind at the waist for the time being. Both dresses and tops. It is just so ultra feminine, to focus on the waist as a woman. The curves really comes out with a ribbon around the waist – very flattering. There is such a 90’s vibe, over many of the floral dresses and tops I see at the time being. I can just see the Beverly Hills 90210 cast in floral dresses, Doctor Martens and Levi’s 501’s – Do you get the picture? 
I have by the way gotten a haircut, so the long hair in the pictures is significantly shorter now. The first day, after the cut I panicked a little bit, it was so short!  Do you know that feeling? It was at least 10-15 cm shorter, but now I love it. So much easier to style, with the possibility of many more hairdos, waves and side parting. My hair gets so heavy, when it is long and I have a lot of it. Now it is so much lighter, although it requires a bit more styling in the morning before work, ahem… I am going to show you guys the result very soon.
Now I want to relax before I slip into bed. A new work day is waiting tomorrow! Friday, I love Fridays!
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *