An OOTD and What I Have Learned from Living in NYC

JACKET& Other Stories, DENIM SHIRT H&M Trend, PANTSBy Malene Birger, BAGProenza Schouler, BOOTSZARA

(English translation below)

Jeg er så glad disse dage, da jeg har booket billetter til at komme hjem til Danmark på ferie. I slut november og start december er jeg hjemme. Det bliver så rart, for jeg har det største savn og hjemve til mit land, min familie og venner! Sådan en hjemve man kun får, når man har været væk alt for længe, fra det som synes mest hjemmevant i hjertet. En knude i maven, som gør lidt ondt det meste af tiden – den knude hedder savn! Jeg har allerede lært, så meget om mig selv og om min egen kultur ved at leve i en anden kultur. Det lyder måske lidt fjollet, men ikke destomindre er det sandt. Jeg er dansk helt indtil benet, og jeg som gik og følte mig så international, før jeg virkelig havde prøvet sådan rigtig at bo i udlandet i flere år, hah! Men at se hvordan andre mennesker lever deres liv, deres tankemåder og deres væremåde, vidner bare om hvordan jeg er så anerledes fra dem. Det er ikke ment på en negativ måde, det er bare sjovt for mig at opleve, hvor forskellig jeg er fra den amerikanske kultur, jeg lever i lige nu. Jeg er så stolt af, hvor jeg kommer fra og jeg føler mig heldig at få lov til, at opleve en anden kultur på så nært hold. Det er lærerigt, oplevelsesrigt og på mange måder eventyrligt. Der er så mange ting jeg ikke havde oplevet, hvis jeg ikke havde taget springet og var flyttet til New York. Det sidste jeg vil i mit liv er at fortryde ting jeg ikke fik gjort, det er en af mine livsregler. At flytte til New York for snart tre år siden, var en af de største beslutninger i mit liv, so far. Jeg vidste dog en ting, hvis jeg ikke sprang ud i det, ville jeg fortryde, og det var netop det, som fik mig til at tage springet og gøre det. Det har bestemt ikke været en dans på roser og New York er en hård by, det ved alle, som har boet her, men jeg har ikke fortrudt et sekund at jeg flyttede hertil. New York er sådan et sted, som leger med dig indtil du har lært spillereglerne. Beton junglen har hærdet mig og gjort mig en smule hårdere i kanten, for det er man nødt til at være, for at overleve her. Jeg tror det er en god ting, de kampe og oplevelser jeg har haft i denne by, har gjort mig stærkere og de vil gavne mig resten af livet.

Min søster kommer i midt november og så følges vi hjem med samme fly til København. Det bliver så hyggeligt ikke at skulle tage flyveturen alene. På tale om flyveturen, så tror jeg, at jeg skal have en stor vamset frakke på, som på outfit billederne oppe over. Det er altid så koldt på et fly, eller det synes jeg ihvertfald. Nu når det rigtig er efterår, elsker jeg at arbejde med lag, når jeg styler mine outfits. Denne dag havde jeg uld og denim på, to af mine favorit materialer. Frakken er jo bare en af mine yndlings, så lækker kvalitet og printet er så smukt og klassisk. Denim skjorten er lavet i en grov denim, så den føles varm. Silhuetten er så cool, med de voluminøse ærmer og bæltet, som fremhæver taljen. Et rigtig fint og simpelt hverdagsoutfit, hvis I spørger mig.

Jeg håber I har haft en dejlig uge indtil videre. Det er jo så skønt at onsdagen er ovre, så er det torsdag i morgen, og jeg kan tydeligt skimte weekenden i det fjerne <3

Translation: 

I am so happy these days, because I have booked tickets to go home to Denmark on vacation. At the end of November and start December, I’m going to be home. It will be amazing to be home again, because I am so terribly homesick and I miss my country, my family, and friends! Such a homesickness you only get when you have been away for too long from what seems most familiar in your heart. It’s kind of like a knot in the stomach, which makes it hurt a little – the knot is called to miss! I have already learned so much about myself and about my own culture by living in another culture. It may sound a little silly, but nonetheless it is true. I’m Danish to the bone, and I, who felt so international, before I really had lived abroad for several years, hah! But seeing how other people live their lifes, their way of thinking, and their manners, shows me how different I am from them. It is not meant in a negative way, it’s just fun for me to experience how different I am, from the American culture I live in right now. I’m so proud of where I come from and I feel lucky to be able to experience a different culture at such close range. It is instructive and adventurous in many ways. There are so many things I had not seen and learned, if I had not taken the step and moved to New York. The last thing I want in my life is to regret things I didn’t do, it is one of my rules of life. Moving to New York nearly three years ago, was one of the biggest decisions of my life, so far. However, one thing I know for sure is if I had not taken the jump and moved to NY, I would have regretted it and that’s exactly why I did it. It certainly has not been a bed of roses, and New York is a tough city, everyone who has lived here knows that, but I have not regretted one second that I moved here. New York plays with you, until you have learned the rules of the game. The concrete jungle has made me stronger and a bit harder on the edges, because you have to be like that in order to survive here. I think it is a good thing. The struggles and experiences I’ve had in this city, has made me tuffer, and this will benefit me for the rest of my life.
My sister comes to visit in mid November and then we’re going home on the same flight to Copenhagen. It will be so nice not having to take the flight alone this time. Talking about flights, I think I’m going to wear a fluffy coat, as on the outfit pictures above. It is always so cold on a plane, in my opinion. Now that it is really fall, I love to work with layers, when I style my outfits. The other day I wore wool and denim, two of my favorite materials. This coat is just one of my favorites, great quality and the print is beautiful and classic. The denim shirt is made in a thick denim, so it feels warm. The silhouette is so cool, with the voluminous sleeves and belt, which emphasize the waist. A very fine and simple everyday outfit, if you ask me.

I hope you’ve had a great week so far. I’m loving that wednesday is coming to an end. It’s Thursday tomorrow, and I can clearly see the weekend in the distance <3

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *