Happy 3rd Sunday of Advent

(English translation below)

Noget af det hyggeligeste ved december er søndagene med advent. Der kan man bruge tiden på at komme lidt ned i gear, spise æbleskiver og drikke gløgg. Og tænde adventskransen ikke mindst! Jeg synes altid, det er sjovt at lave juledekorationer af den ene og den anden slags. Gerne med gran, blomster, mos og andre ting fra naturen. I år havde jeg da også sat mig for, at lave en fin adventskrans.

Valget var faldet på en tørret hortensia blomsterkrans, det havde jeg set mange steder, og synes det var så fint. Desværre havde jeg store besværligheder med at finde hortensia i New York, da det lige som synes, at være blevet uden for sæson. De var ikke til at finde hos min lokale blomstermand, så da jeg havde travlt på arbejdet, sendte jeg Sam på jagt efter blomsterne. Han var nemlig Upstate, så mon ikke han kunne finde dem deroppe. Det viste sig at det kunne han, efter noget søgen. Jeg var glad og tilfreds, da jeg endelig havde fingrene i blomsterne, og havde endda købt en halmkrans i Danmark, til at binde blomsterne om. Meget ambitiøst, I know. Jeg havde læst mig til, at man enten kunne tørre blomsterne på forhånd, eller binde dem friske og lade dem tørre på kransen. Eftersom jeg allerede var bagud, gjorde jeg det sidste. Det skulle jeg imidlertidig aldrig have gjort, for blomsterne tørrede ind på en meget grim måde, de lignede små runkne rosiner og holdte ikke farven, men blev brune. Blomsterkransen var slet ikke pæn, farvet og fyldig, som jeg havde set i diverse magasiner og på instagram, haha! Man kunne tilmed se halmkransen igennem. Det var virkelig et mislykket adventskrans forsøg. Hvad gik der galt? Jeg mistænker lidt, at blomsterne er tørret for hurtigt ind i min varme stue. Måske et køligt skur eller kælderrum, ville have gjort tricket. Næste gang skal jeg ihvertfald tørre blomsterne på forhånd. Måske handler det også om, hvornår blomsterne bliver plukket? Tips modtages med kyshånd, fra blomsterkyndige mennesker, haha!

Heldigvis fandt jeg en hurtigt løsning i form af en stage til fire lys og nogle glaskugler. Jeg synes, det blev ganske fint, omend det ikke lige var den blomsterkrans jeg drømte om. Næste år håber jeg, at have lidt bedre adventskranse-karma, hah! Ihvertfald skal jeg nok være ude i bedre tid.

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig 3. søndag i Advent, og jeg håber I har haft mere held med jeres adventskrans i år.

Translation:

One of the coziest things about December is Advent Sundays. You can spend time relaxing, eating christmas sweets, and drink christmasy beverages. And of course light the Advent wreath! Let me just explain a bit about the Advent tradition, which is a Danish and Scandinavian tradition. Every Sunday leading up to the 24th and 25th of December, we celebrate Advent in Scandinavia. We do this by lighting a candle each Sunday. On the fourth Sunday of Advent all four candles are lit in the Advent wreath or decoration. This used to be a celebration of Christ, but in the modern Scandinavia today, it’s more a question of tradition than it is about faith and Christianity. Most people in Denmark are not particularly religious anymore. I always love to make Christmas decorations of one kind or the other. I often use pine branches, flowers, moss and other things from nature to create my decorations. This year I had also planned on making an advent wreath.

I wanted to make a beautiful dried hydrangea flower wreath. I had seen these dried flower wreaths many places and thought it looked so pretty. Unfortunately, I had great trouble finding hydrangea in New York, as it seems to be out of season. They were not available at my local flower shop anymore, so when I was busy at work, I got Sam to search for the flowers. He was Upstate, so maybe he could find them up there. It turned out that he did find them. I was so happy when I finally had my hands on the flowers, and I had even bought a straw wreath in Denmark to tie the flowers around. Very ambitious, I know. I had read that you could either dry the flowers in advance, or tie them freshly onto the wreath, and then let them dry directly on there. Because I was already behind, I did the last thing. However, I should never have done that, because the flowers dried in a very ugly way, they ended up looking like small dried up raisins, and the flowers did not hold the color, but became brown. The flower wreath was not at all neat, colorful and voluminous, as I had seen in various magazines and on instagram, haha! You could even see the straw wreath through the flowers. It was really a failed advent decoration attempt. What went wrong? I suspect that the flowers dried too quickly in my warm living room. Maybe a cool shed or a basement would have done the trick. Next time, I have to dry the flowers in advance. Maybe it is also a matter of when the flowers are picked? I would love to receive some flower drying tips from you people, haha!

Fortunately, I found a quick solution in the form of a candleholder and some glass ornaments. I think it was a pretty good solution, although it was not the flower wreath I had dreamed about. Next year, I hope to have a little better advents wreath karma, hah! In any case, I’ll do it earlier next year.

I wish you all a really happy 3rd Sunday of Advent, and I hope you’ve had more luck with your advent wreaths this year.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *