Some Thoughts On Creativity

(English translation below)

Lige så længe jeg kan huske tilbage har kreativitet været en vigtig del af mit liv. Det var en måde hvorpå jeg kunne udtrykke mig, noget som gav mig glæde og noget jeg bare ikke kunne lade være med. Jeg sad ofte ved mit skrivebord i mit barndomsværelse og tegnede. Timerne fløj af sted imens jeg sad der i skrivebordsstolen og fyldte papiret ud med blyantsstrøg og farver. År efter år blev mine tegninger bedre og bedre. Det var absolut noget af det bedste, jeg vidste, det at tegne som barn. Og tegning var bare starten på mine kreative udfoldelser, som senere hen har udfoldet sig i design, fotografi, indretning og andre kreative sysler. Derfor har jeg også altid vidst, at jeg skulle bruge min kreativitet i mit arbejde, fordi det ultimativt er noget af det, som giver mig den største glæde. Jeg tror, at det er vigtigt for et menneske at have noget, som skaber en gnist, glæde og passion – jeg har været heldig at finde det i en tidlig alder. Essensen af kreativitet, for mig, er at skabe noget og have det sjovt mens jeg gør det. Og der er jo mange måder at være kreativ på: kokkerere, markedsføre, skrive, skuespil eller noget helt femte. Det er bare med at finde ud af, hvilken form for kreativitet, der skaber glæde for en selv.

Jeg er meget nysgerrig på, hvad kreativitet er for jer? Hvad skaber værdi og passion i jeres liv?

Translation:

As long as I can remember, creativity has been an important part of my life. It was a way I could express myself, something that gave me joy, and something I just couldn’t do without. I often sat at my desk in my room and drew. The hours flew while I sat in my chair and filled papers with pencil strokes and colors. Year after year my drawings became better and better. Drawing was definitely one of my favorite things to do as a child. And drawing was just the start of my creativity, which later on has unfolded in design, photography, interior design and other creative pursuits. Therefore, I have always known that I wanted to use my creativity in my work, because ultimately it is one of the things, that gives me the greatest joy. I think it is important for a person to have something that creates a spark, joy and passion – I have been fortunate to find it at an early age. The essence of creativity, for me, is to create something and have fun while doing it. And there are many ways to be creative: cook, marketing, writing, acting or something completely different. It is just about finding what kind of creativity that sparks your joy.

I am very curious about what creativity means to you? What creates value and passion in your life?

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *