The Hygge Tibi in Industry City

(English translation below)

Det er tid til denne måneds What To Do In NYC! Jeg må ærligt indrømme, at jeg har haft en anelse svært ved at finde på noget i denne måned, hvilket ikke burde være tilfældet, for der er altid noget at lave i New York. Det har nok snarere noget at gøre med, at jeg er lidt januars uinspireret. Ikke med hensyn til at lave indhold til bloggen, men mere i forhold til at tage ud i byen og udforske. Jeg er vel gået i vinterhi, haha! Januar og februar er ikke just mine favorit måneder, har I det også sådan? Det er månederne efter alt det festlige som jul og nytår og så er det mørkt og koldt. Altså, nu skal det hele selvfølgelig ikke blive totalt deprimerende, hah! Her kommer ihvertfald inspiration til hyggelige sager her i vinterkulden.

I sidste weekend var jeg på besøg i Industry City, som ligger ved Sunset Parks havnefront i Brooklyn. Det er anden gang jeg var der og jeg synes stedet er så cool, at jeg altså måtte dele det her. Industry City består af en række klassiske gamle New York industribygninger, som er blevet istandsat. Her finder man både kontorer, butikker og event spaces. Mest af alt er jeg vild med den store mængde af madsteder, som er at finde i bygningerne. Der er en stor food hall spækket med mad fra alle verdenshjørner. Desuden er Japan Village lige åbnet, med mulighed for at købe japanske madvarer til køkkenet derhjemme, eller for at spise i en af de mange japanske spisesteder. Derudover er jeg ret vild med udvalget af møbelbutikker som ABC Carpet & Home og IC Store By Wanted Design. I kan også slå vejen forbi den fine rulleskøjtebane, som jo er en sand amerikansk klassisker. Den tror jeg måske jeg bliver nødt til at prøve, næste gang jeg er der. Industry City er virkelig hyggelig her om vinteren og det kan varmt anbefales at gå rundt i de forskellig bygninger, for der er masser at opleve og se. Husk at besøge den kæmpe hygge tibi, ja den hedder faktisk hygge tibi, med lyskæder i loftet og sofaer til at sidde i. Læs mere om stedet her!

Er der noget mere hyggeligt end at sidde på en lun café og drikke en varm kaffe eller te, måske med et stykke kage til. Det er en af mine yndlings beskæftigelser, især om vinteren, hah! I SoHo ligger det chice franske Ladurée, som både er restaurant og tesalon. Her er fint, klassisk og fornemt indrettet. Man kan bestille både kaffe og te, og naturligvis deres kendte macarons. Min favorit er nu deres kage med rosen creme, som jeg ikke husker det præcise navn på, men det er en himmelsk mundfuld. Så er du til fransk elegance og bagværk, kan jeg varmt anbefale jer at tage forbi. Måske imens I alligevel er på shopping i SoHo. I finder Ladurée på 398 W Broadway i SoHo.

En sidste hyggelig beskæftigelse i januar må være museumsbesøg. Jeg kan blandt andet anbefale: The Met, Whitney Museum og Brooklyn Museum.

Translation:

It’s time for this month’s What To Do In NYC! Honestly, I have to admit I had a hard time figuring out what to write about this month. Which should not be the case, because there is always something to do in New York. It probably has something to do with being a little January uninspired. Not uninspired in making content for the blog, but more about going out and exploring. I think I am hibernating, haha! January and February are not exactly my favorite months, do you feel the same way? It is the month after all that festivities as Christmas and New Years, and then it is way too dark and cold. Sorry I don’t want this to sound totally depressing, hah! Here’s some inspiration for cozy things to do in the winter cold.

Last weekend, I was visiting Industry City, located at the Sunset Park waterfront in Brooklyn. This is the second time I was there and the place is very cool, so I had to share it here. Industry City consists of a number of classic old New York industrial buildings, that have been refurbished. Here you will find both offices, shops and event spaces. Most of all, I love the large amount of food vendors you’ll find in the buildings. There is a large food hall packed with restaurants from all over the world. Japan Village just opened, here you can buy Japanese groceries for home cooking, or eat in one of the many Japanese food spots. In addition, I am liking the range of furniture stores such as ABC Carpet & Home and IC Store By Wanted Design. You can also try out the roller skating rink. I might have to try this next time I’m there. Industry City is really great during the winter and I can highly recommend to walk around the different buildings, because there is plenty to see and explore. Remember to visit the huge “hygge” tibi, yes it is actually called “hygge” tibi, with fairy lights in the ceiling and couches to chill in. “Hygge” is a Danish word, which can be translated into coziness. Read more about Industry City here!

Is there anything more cozy than sitting in a cafe, drinking a hot coffee or tea, maybe with a piece of cake on the side. It’s one of my favorite things to do, especially in the winter, haha! In SoHo you find the chic French Ladurée, which is both a restaurant and a tea room. It is classic and elegantly decorated. You can order both coffee and tea, and of course their famous macarons. My favorite is their cake with rose cream, which I do not remember the exact name of, but it is a heavenly mouthful. If you’re into French elegance and pastries, I can highly recommend you to stop by. Maybe while you’re shopping in SoHo. Ladurée is found at 398 W Broadway in SoHo.

A last cozy thing to do in January must be a museum visit. Among others, I can recommend: The Met, Whitney Museum, and Brooklyn Museum.

KNIT GANNI, JEANSMONKI, PURSEGANNI, SHOESNIKE

(English translation below)

North Carolina, du var altså fin og dejlig lun. Det var faktisk næsten for varmt at have denne sweater på, selv i december måned. Det fik mig til at tænke på, hvad hvis jeg boede et sted hvor det var varmt året rundt? Så ville jeg yderst sjældent kunne gå i strik og det tror jeg faktisk jeg ville være lidt ærgerlig over, haha! Misforstå mig ikke, jeg elsker varme, men jeg kan egentlig også godt lide køligt vejr. Hvor man kan dresse op i lag på lag og hygge med varme drikke. Hvis det skulle være gået jer forbi, så var Sam og jeg i North Carolina, for at holde nytår med Sams familie. Det var virkelig hyggeligt, selvom det var et ganske andet nytår end det jeg plejer at holde. I år var det med små børn og en del mere afslappet.

Vi boede i Wilmington, som er en mægtig fin by med strand, palmer, store beach villaer og villaveje, der mest af alt minder om Wisteria Lane i Desperate Housewife. Pæne huse og velholdte haver – alt var virkelig snorlige. Jeg tænker lidt det er den amerikanske drøm, lige der i en af de sirligt perfekte boligkvarterer, hvor alle hilser pænt på hinanden. En ganske anderledes oplevelse end det at bo i New York City, hvor alt ikke er så velholdt, men der tilgengæld er sjæl og lune på et helt andet niveau. Folk havde endda gartnere til at passe haverne, det er åbenbart en del af pakken, når man bor i et “gated community”, som det hedder herover. Ret vildt koncept, for en dansker som mig, men det lader til at det er en meget behagelig leveform.

En sen eftermiddag gik Sam og jeg på opdagelse og faldt over denne meget smukke park med grantræer, der skød højt mod himlen. Der var virkelig det fineste bløde lys, som gav en ret magisk stemning blandt nåletræerne. Jeg er blevet ret vild med markerede skuldre og det er simpelthen så fint, når det er i strikform. Og så er der den der grønne slange prints taske, jeg fik af Sam i julegave. Tasker i farver og med print kan altså bare noget i forhold til den klassiske sorte.

Jeg håber I har haft det dejligste nytår hvad end det var med familie, venner eller noget helt tredje. Hvad har I lavet? Var det vild fest eller helt stille og roligt?

Translation:

North Carolina, you were so lovely. In fact, it was almost too warm to wear this sweater, even in December. It made me think, that what if I lived somewhere where it was warm all year round. Then I could rarely wear my knitted sweaters, and I think I would get a little annoyed about that, haha! Don’t get me wrong, I love heat, but I also like cool weather. Where I can dress up in layers and enjoy a hot beverages. If you don’t already know, then Sam and I were in North Carolina, to celebrate New Years with Sam’s family. It was really cozy, even though it was a completely different New Year’s Eve than usual for me. This year we celebrated family style with young kids and it was a lot more relaxed.

We stayed in Wilmington, which is a pretty cool city with beaches, palm trees, large beach villas and cute neighborhoods, which mostly reminds me of Wisteria Lane in Desperate Housewife. Pretty houses and well-kept gardens – everything seemed so perfect. I think this might just be the American dream, right there in one of the neatly and perfect neighborhoods, where everyone says hi to each other. A quite different experience than living in New York City, where everything is not so well-kept and groomed, but where you find soul and history on a completely different level. People even had gardeners to care for their garden, it is obviously a part of the package when living in that type of neighborhood. A very unknown concept, for a Dane like me, but it seems like it is a very pleasant way of life.

A late afternoon, Sam and I went exploring and fell upon this beautiful park, with tall pine trees that shot high toward the sky. The soft sunlight gave a rather magical mood amongst the pines. I have become quite fond of wide shoulders, especially in the shape of a knitted sweater. And then there’s the green snake print bag Sam gave me for Christmas. I like bags in colors and print, a bit more than the classic black.

I hope you have had the best New Year whether it was with family, friends or something else. What have you been doing? A wild party maybe or a relaxed night in?

(English translation below)

Bruger I også denne tid til at kigge tilbage på året, som er gået? Det gør jeg, og jeg synes det kan være ret fint at kigge på, hvordan året startede og hvor det endte. Altså på et rent personligt plan. Der kan ske så meget på et år, hvilket kan være en fantastisk og skræmmende kendsgerning, men mest det første.

Jeg kigger tilbage på et 2018, som har været rigtig fint rent personligt. Jeg har brugt året på at kigge indad og jeg har arbejdet ekstremt meget med mig selv. Det er så uhyre vigtigt at have det godt rent mentalt, og derfor har jeg også brugt mange af mine kræfter på personlig udvikling og at udøve positive tanker dette år. Jeg har læst et utal af bøger og lyttet til podcasts, som har omhandlet personligudvikling, nærmest dagligt. Det har uden tvivl båret frugt, især har jeg kunne mærke det de sidste par måneder af 2018. Og det er en fantastisk følelse. Det lyder måske klicheagtigt, men jeg har fået en lang dybere forståelse af mig selv og hvordan jeg vil leve mit liv. Fedeste følelse at få sådanne aha-oplevelser, som jeg kalder det. Personlig udvikling og psyke er et emne jeg gerne vil berøre meget mere her på aprilseventeenth.com, fordi det er vigtigt og måske kan hjælpe andre. Et sundt og et positivt sind er alfa omega, for et godt liv og for at kunne opfylde sine drømme. Netop drømme og idéer er noget, som jeg vil bruge meget tid på at opfylde i 2019. Jeg føler mig mere klar til det end nogensinde før, og det gør mig så glad og inspireret.

Jeg håber I er kommet godt ind i 2019 og hvad end 2018 har været et godt eller mindre godt år, så er det her en ny og frisk start – Husk på det <3

Translation:

Do you also spend this time to look back at the year that has passed? I do, and I think it can be quite amazing to look at how the year started and where it ended, on a personal level. So much can happen in a year, which can be a fantastic and also a scary fact, but most of all the first.

I look back at a 2018, which has been really nice on a personal level. I’ve spent the year looking inward and I’ve worked a lot on myself. It is important to have a good mental state of mind, and therefore I have spent a lot of my energy on developing personally and to exercise positive thoughts this year. I have read a myriad of books and listened to podcasts that touch upon personal development, almost daily. This has undoubtedly helped me, especially I have been feeling much positivity for the last couple of months of 2018. And it’s a great feeling. It may sound like a cliché, but I have a long deeper understanding of myself and how I want to live my life now. Coolest feeling to get such ‘aha’ moments, as I call it. Personal development and mental health is a topic I would like to touch much more upon here on aprilseventeenth.com, because it is an important subject and it might help others. A healthy and positive mind is alpha omega, for a good life and for fulfilling your dreams. Dreams and ideas are something that I will spend a lot of time fulfilling in 2019. I feel more ready for it than ever before, and that makes me so happy and inspired.

I hope you are well into 2019 and whether 2018 has been a good or less good year, this is a new and fresh start – Remember that <3


SUIT – & Other Stories: blazer + pants, SEQUINS TOPMANGO, TOPGANNI, SKIRT GANNI, SEQUINS SUIT – ASOS: blazer + pants, BOW TOPDANNIJO

(English translation below)

Det her indlæg er en anelse sent ude, men jeg har haft travlt med julerier og arbejde her mellem jul og nytår. Nu er vi på farten igen og på vej mod North Carolina, hvor vi skal holde nytår. Jeg sidder faktisk i lufthavnen as we speak.

Selvom jeg er lidt sent ude, vil jeg alligevel dele dette indlæg med jer. Måske noget last minute shopping eller inspiration til styling at nytårsoutfittet, kan bruges. Nytår er for mig noget helt specielt og en perfekt mulighed at se tilbage på året, som er gået. Noget af det bedste er, at dresse op og gøre ekstra ud af sig selv på denne aften. Som altid elsker jeg en god gang glitter og glimmer på nytårsaften. I år er jeg meget inspireret af metallic sølv og lyse farver. Jeg synes, til eksempel at et suit kan noget helt specielt på sådan en aften, gerne et af de lidt løstsiddende slags. Parret med stilletter og måske en glimmer bustier, så bliver det ikke mere festligt og feminint. Ellers kan jeg godt lide at tilsætte pailletter til outfittet, og meget gerne i sæt. Jeg har samlet nogle fine eksempler oppe over. Jeg håber I kan blive inspireret til årets sidste og store aften.

Et rigtig godt nytår til alle derude <3

Translation:

This post is published a little later than I would have liked it to be, but I have been busy with festivities and work between Christmas and New Years. Now we are on the road again and on our way to North Carolina, where we are going to celebrate New Years. I’m actually sitting at the airport as we speak.

Even though I’m a little late, I still want to share this post with you. Maybe you can use some last minute shopping or inspiration for styling, before the big night. New Year is for me something very special and a perfect opportunity to look back at the year that has passed. One of the best things is to dress up and do a little extra on this evening. As always, I love glitter and glamour on New Year’s Eve. This year I am very inspired by metallic silver and bright colors. I like a good suit and it’s just perfect for such an evening. Coupled with heels and perhaps a glittery bustier, it does not get more festive and feminine than that. Otherwise, I like to add sequins to the outfit, and most preferably in sets. I have collected some examples above. I hope you will get some fashion inspiration for this year’s last and festive evening.

A very happy New Year to everyone out there <3

(English translation below) 

Blank Slate Tea: 121 Madison Ave, NY 1001

Hvis jeg siger, lyserødt tea room, så er det en ret god beskrivelse af Blank Slate Tea. En lille lyserød cafe på Madison Ave. Den har en høj faktor cuteness og er meget girly. Det er et af de meget instagramvenlige steder, som jeg egentlig godt kan få lidt nok af. Hvor der kan være tendens til, at have mere fokus på omgivelserne og præsentationen af maden, end hvordan maden faktisk smager. Men der var noget, som tiltrak mig til stedet. Jeg elsker te og jeg går aldrig af vejen for at prøve en ny slags. Blank Slate havde en rosen te latte, som jeg bare måtte prøve. Efter jeg fik fri fra jobbet fredag, slog jeg et sving om den lille cafe for at spise frokost.

Stedet er virkeligt fint, cute og gennemført. Jeg var vild med rosen te latte, der var toppet med tørrede rosenblade. Et ret fint alternativ til en chai latte. Naturligvis ikke med samme spice og bid som en chai, men virkelig god på en mere mild måde. Desuden er jeg generelt glad for bagværk med rosensmag. Specielt hos franske bagere, finder man flødekager med smag af rosenblade – en himmelsk mundfuld. Derudover prøvede jeg deres avocado toast, som var ganske fin, men ikke den bedste jeg har fået. Vaflen med blåbærcreme var til gengæld ganske lækker i både konsistens og smag.

Jeg tænker, at jeg sagtens kunne finde på tage forbi det lille lyserøde spot en anden gang. Mest af alt for en kop med rosenblads te latte og gerne i selskab med en veninde. Det er så absolut det perfekte sted at holde en afternoon tea med: sandwiches, kager og scones.

Translation:

If I say pink tea room, then it is a pretty good description of Blank Slate Tea. A small pink cafe on Madison Ave. It has a high factor of cuteness and is very girly. It is one of the very instagram-friendly places, that I can sometimes get a little enough of. Where there may be a tendency to have more focus on the surroundings and the presentation of the food, than how the food actually tastes. But there was something that attracted me to this place. I love tea and I always want to try a new kind. Blank Slate had a rose tea latte, which I just had to try. After I got off the job on Friday, I stopped by the little cafe to have lunch.

The place is really nice, cute and well done. I loved the rose tea latte, which was topped with dried rose petals. A pretty nice alternative to a chai latte. Of course not with the same spice and bite as a chai, but really good in a more mild way. In general I love pastries with a rosy flavor. Especially the French bakeries, are masters of making cream cakes with the taste of rose petals – a heavenly mouthful. In addition I tried their avocado toast, which was quite good, but not the best I ever had. The waffle with blueberry cream, on the other hand, was quite delicious in both consistency and taste.

I think that I could easily find myself stopping by the little pink spot some other time. Most of all for a cup of rose tea latte and preferably in the company of a girl friend. It is definitely the perfect place to have an afternoon tea with: sandwiches, cakes and scones.