Support Each Other All Year Round

April-Seventeenth-All-Year-Round-1

April-Seventeenth-All-Year-Round

April-Seventeenth-All-Year-Round-2

HATASOS, T-SHIRT& Other Stories, JEANS ZARA, BAG – Alexander Wang

(English translation below)

Glædelig international kvindedag allesammen! Dagen, hvor vi fejrer kvinder og hvor vi sætter fokus på at støtte op om kvindersrettigheder. Jeg vil gerne vise jer et outfit i dag, men så slog det mig at, jeg også bare, måtte skrive nogle ord som relaterer sig til denne kvindedag.

Jeg er så taknemmelig for alle de inspirerende kvinder jeg har i mit liv. Specielt en kvinde, som har hjulpet og båret mig igennem livet, min mor. En kvinde, som på mange måder er mit forbillede. Min mor har i mange år været alenemor, og har taget sig af min søster og jeg. Jeg ved at hun har kæmpet, men jeg har aldrig følt hendes kamp. Hun har altid været stærk, for min søsters og min skyld, og det er jeg dybt taknemmelig for. Jeg har altid følt at mit barndomshjem var en sikker havn, hvor jeg kunne være uden bekymringer. Det var det hjem min mor skabte, for min søster og jeg, så vi kunne have en tryg barndom og ungdomsår. Jeg er så glad for de mange år min mor, søster og jeg havde alene sammen i vores hus. Vi var et female team, os tre! Der er så mange boss ladies derude, som bliver hyldet for deres ekstraordinære præstationer, indenfor foretningslivet og iværksætteri, og de fortjener denne hyldest, især fordi de er en inspiration for andre kvinder. Lad os dog ikke glemme de kvinder som folk ikke ser. Hverdagsheltene – mødre som udviser kæmpe power, for at støtte deres familie, børn og venner. De har på en dag som i dag, fortjent en lige så stor hyldest!

Husk at være god ved dig selv. Det vigtigste forhold du har her i livet, er forholdet til dig selv, for du er den eneste person, du med sikkerhed skal leve med resten af livet. Vær stolt af den du er, tro på dig selv og elsk dig selv. Det er svært og udfordrende, det ved jeg. Jeg er min egen hårdeste kritiker, og sådan ved jeg, at mange andre kvinder også har det. Men hvis du ikke har din egen ryg, hvem skal så have den? Du er den vigtigste person i dit liv og du skal passe på dig selv, for at kunne passe på andre. Vær god ved andre kvinder, hvis de har succes, så ros dem, eller har de brug for din styrke, så hjælp dem. Det er så vigtigt at vi som kvinder støtter op om hinanden. Misundelse og sladder er bare ikke sundt for nogen. Hverken for dig eller dine “medkvinder”.

Alle kvinder fortjener en chance her i livet. En chance for at være ligestillet, frie til at tage deres egne valg, have muligheden for at uddanne sig og blive til lige præcis hvad de har lyst til. Det er en sag, der er vigtig at kæmpe for! Husk at støtte hinanden hele året rundt. The future is female!

Translation:

Happy International Women’s Day ladies! The day in which we celebrate women, and the day we focus on supporting women’s rights. I would like to show you an outfit today, but then it struck me, that I also just had to write some words that relate to this Women’s Day. 

I am so grateful for all the inspirational women I have in my life. Especially one woman who has helped and carried me through life, my mother. A woman who in many ways is my role model. My mom has for many years been a single mom, and have taken care of my sister and I. I know that she has struggled, but I have never felt her struggle. She has always been strong for me and my sister, and I am deeply grateful for that. I have always felt that my childhood home was a safe haven, where I could just be without worries. It was the home my mother created, for my sister and I, so we could have a good childhood and youth. I am so happy for the many years my mom, sister and I had alone together in our house. We were a female team the three of us! There are so many boss ladies out there, who we are paying homage to for their extraordinary performances, within business and entrepreneurship. They deserve this tribute, especially, because they are an inspiration to other women. However, let us not forget the women that people do not see. The everyday heroes – mothers who exhibit huge power, in order to support their family, kids and friends. They too, on a day like today, deserve an equally great tribute!

Remember to be good to yourself. The most important relationship you have in life is the relationship you have to yourself, because you are the only person you with certainty will spent the rest of your life with. Be proud of who you are, believe in yourself, and love yourself. It is difficult and challenging, I know. I am my own hardest critic, and I know many other women feel this way. But if you do not have your own back, who will then? You are the most important person in your life, and you need to look after yourself, in order to be able to look after others.  Be good to other women, if they are successful, praise them, or do they need your strength, help them. It is so important that we as women support each other. Envy and gossip is just not healthy for anyone. Neither for you or your sisters. 
All women deserve a chance in life. A chance to be equal, free to make their own choices, have the opportunity to educate themselves, and become exactly what they want. It is a matter that is important to fight for! Remember to support each other all year round. The future is female!

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *