Thoughts On My 2018

(English translation below)

Bruger I også denne tid til at kigge tilbage på året, som er gået? Det gør jeg, og jeg synes det kan være ret fint at kigge på, hvordan året startede og hvor det endte. Altså på et rent personligt plan. Der kan ske så meget på et år, hvilket kan være en fantastisk og skræmmende kendsgerning, men mest det første.

Jeg kigger tilbage på et 2018, som har været rigtig fint rent personligt. Jeg har brugt året på at kigge indad og jeg har arbejdet ekstremt meget med mig selv. Det er så uhyre vigtigt at have det godt rent mentalt, og derfor har jeg også brugt mange af mine kræfter på personlig udvikling og at udøve positive tanker dette år. Jeg har læst et utal af bøger og lyttet til podcasts, som har omhandlet personligudvikling, nærmest dagligt. Det har uden tvivl båret frugt, især har jeg kunne mærke det de sidste par måneder af 2018. Og det er en fantastisk følelse. Det lyder måske klicheagtigt, men jeg har fået en lang dybere forståelse af mig selv og hvordan jeg vil leve mit liv. Fedeste følelse at få sådanne aha-oplevelser, som jeg kalder det. Personlig udvikling og psyke er et emne jeg gerne vil berøre meget mere her på aprilseventeenth.com, fordi det er vigtigt og måske kan hjælpe andre. Et sundt og et positivt sind er alfa omega, for et godt liv og for at kunne opfylde sine drømme. Netop drømme og idéer er noget, som jeg vil bruge meget tid på at opfylde i 2019. Jeg føler mig mere klar til det end nogensinde før, og det gør mig så glad og inspireret.

Jeg håber I er kommet godt ind i 2019 og hvad end 2018 har været et godt eller mindre godt år, så er det her en ny og frisk start – Husk på det <3

Translation:

Do you also spend this time to look back at the year that has passed? I do, and I think it can be quite amazing to look at how the year started and where it ended, on a personal level. So much can happen in a year, which can be a fantastic and also a scary fact, but most of all the first.

I look back at a 2018, which has been really nice on a personal level. I’ve spent the year looking inward and I’ve worked a lot on myself. It is important to have a good mental state of mind, and therefore I have spent a lot of my energy on developing personally and to exercise positive thoughts this year. I have read a myriad of books and listened to podcasts that touch upon personal development, almost daily. This has undoubtedly helped me, especially I have been feeling much positivity for the last couple of months of 2018. And it’s a great feeling. It may sound like a cliché, but I have a long deeper understanding of myself and how I want to live my life now. Coolest feeling to get such ‘aha’ moments, as I call it. Personal development and mental health is a topic I would like to touch much more upon here on aprilseventeenth.com, because it is an important subject and it might help others. A healthy and positive mind is alpha omega, for a good life and for fulfilling your dreams. Dreams and ideas are something that I will spend a lot of time fulfilling in 2019. I feel more ready for it than ever before, and that makes me so happy and inspired.

I hope you are well into 2019 and whether 2018 has been a good or less good year, this is a new and fresh start – Remember that <3

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *